privacy verklaring

In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens, vooropgesteld dat wij er alles aan doen om de privacy van onze relaties te waarborgen.


Persoonsgegevens

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.


Informatie die wij kunnen verzamelen:
 •     NAW gegevens;
 •     Organisatie;
 •     Functie;
 •     E-mail adres;
 •     Telefoonnummer;
 •     Branche/sector;
 •     Betalingsinformatie waaronder BTW gegevens, KvK nummer en eventueel BSN. Voor de werving en selectie van personeel worden ook gegevens bewaard waaronder uw CV, motivatiebrief/film en persoonlijke gegevens die u deelt tijdens de sollicitatie.

We verzamelen deze informatie tijdens:
 •     Het opvragen en uitbrengen van offertes en facturen;
 •     Via online ingevulde contactgegevens;
 •     Via klanten die de persoonlijke gegevens (tijdelijk) willen verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven en/of mailingen;
 •     Via eventuele sollicitaties.

Persoonlijke informatie van uw verkregen middels anderen
In sommige gevallen verzamelen we gegevens die we verkregen hebben van andere partijen waaronder persoonsgegevens die wij voor een opdracht tijdelijk verwerken in communicatie uitingen. En financiële- en transactie details verkregen van partijen die wij inhuren om werkzaamheden uit te voeren.

Verstrekking aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.  Wij maken gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van de jaarrekening, salarisverwerking van het personeel, belastingaangifte, uitvoeren van communicatiewerkzaamheden, het realiseren van drukwerk, het verspreiden van communicatie uitingen en uitvoeren van organiserende werkzaamheden.


We verzamelen deze informatie voor:
 •     Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/offerte;
 •     Administratieve doeleinden;Bewaartermijn

Ovii bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op de grond van de wet vereist is.

Beveiliging

Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en documenten die privacy gevoelig zijn.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:


Ovii
Ingri Imenkamp

Het Schoneveld 1

7245 EA Laren Gld

Tel. 06 16 46 55 33
info@ovii.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Beveiliging persoonsgegevens
Ovii neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons 
Tel. 06 16 46 55 33 of info@ovii.nl.

portfolio-header-lines